Durant aquest mes de setembre s’estan realitzant sessions formatives al voluntariat en CEAR PV. L’objectiu de les mateixes és donar a conéixer l’entitat, la seua missió, visió, valors i àrees de treballs a les persones que volen col·laborar com a voluntàries.

La promoció del voluntariat com a mecanisme de participació social forma part de l’eix de treball de treball d’Incidència, Comunicació i Participació de CEAR, a través del qual CEAR PV treballa juntament amb la ciutadania – voluntariat, col·lectius, associacions, ONG´S, xarxes i plataformes d’entitats defensores de DDHH, espais de participació amb les administracions públiques, etc.- en processos i accions que influïsquen en la transformació de les estructures normatives, institucionals, polítiques i socials que obstaculitzen la plena consecució dels drets de les persones refugiades, apàtrides i migrants.

Si vols ser voluntari o voluntaria de CEAR PV no deixes d’escriure’ns a cearpv@cear.es

*Totes les formacions presencials que es realitzen apliquen les normes del COVID19


Durante este mes de septiembre se están realizando sesiones formativas al voluntariado en CEAR PV. El objetivo de las mismas es dar a conocer la entidad, su misión, visión, valores y áreas de trabajos a las personas que quieren colaborar como voluntarias.

La promoción del voluntariado como mecanismo de participación social forma parte del eje de trabajo de trabajo de Incidencia, Comunicación y Participación de CEAR, a través del cual CEAR PV trabaja junto con la ciudanía – voluntariado, colectivos, asociaciones, ONG´S, redes y plataformas de entidades defensoras de DDHH, espacios de participación con las administraciones públicas, etc.- en procesos y acciones que influyan en la transformación de las estructuras normativas, institucionales, políticas y sociales que obstaculizan la plena consecución de los derechos de las personas refugiadas, apátridas y migrantes.

Si quieres ser voluntario o voluntaria de CEAR PV no dejes de escribirnos a cearpv@cear.es

*Todas las formaciones que se realizan de forma presencial se aplican las normas del COVID19