Des de CEA(R) oferim una acollida temporal i acompanyament inicial a persones sol·licitants de protecció internacional que manquen de recursos econòmics.

Disponem actualment de 48 places en la ciutat de València ,86 a Cullera i 80 a Sueca , desenvolupant un itinerari integral d’inserció enfocat a l’aprenentatge d’idioma, contextualització, accés i ús dels serveis públics bàsics, formació, oci i temps lliure, etc.

L’àrea d’acollida de CEA(R) PV, porta a terme un programa d’activitats d’oci i temps lliure amb les persones refugiades , tant en València com a Cullera, que perseguixen una sèrie d’objectius generals que a continuació detallem.

-Obrir el ventall sociocultural dels i les residents dins de l’entorn de la ciutat i el seus voltants.

-Afavorir l’empoderament personal i establir xarxes d’unió amb el seu entorn social més pròxim.

-Crear espais de distenció per a afavorir la salut física i psíquica mitjançant activitats esportives i lúdiques.

-Crear cohesió i vincles grupals entre els i les residents.

-Fomentar la parla de la llengua castellana mitjançant activitats pràctiques transversals amb els anteriors objectius.

Així mateix cada activitat o acció que realitzem porta associats uns objectius específics per a afavorir la inclussió real de les persones refugiades que es troben dins del projecte de la nostra entitat.