Programa dirigit a fomentar la inclusió sociolaboral i millorar l’ocupabilitat de les persones migrants en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social

Es pretén aconseguir els següents objectius:

  • Millorar les capacitats per a la inserció laboral.
  • Facilitar l’accés al mercat laboral i als recursos comunitaris.
  • Fomentar el treball en xarxa per a afavorir la inserció laboral.
  • Reforçar l’aprenentatge del castellà.
  • Capacitar en el maneig de les TIC.

La intervenció que es desenvolupa està orientada a garantir l’aprenentatge de l’idioma, així com potenciar l’ocupabilitat i l’autonomia de les persones ateses. Al seu torn, es promou la igualtat en el mercat de treball, la inserció laboral i integració social dels nostres col·lectius d’atenció, així com la sensibilització dels empresaris i entitats orientades a l’ocupació.

Si estàs interessada o vols més informació pots escriure a irene.polo@cear.es o telefonar a  963 16 24 77 


Programa dirigido a fomentar la inclusión sociolaboral y mejorar la empleabilidad de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social  

Se pretende conseguir los siguientes objetivos

  • Mejorar las capacidades para la inserción laboral. 
  • Facilitar el acceso al mercado laboral y a los recursos comunitarios. 
  • Fomentar el trabajo en red para favorecer la inserción laboral. 
  • Reforzar el aprendizaje del castellano. 
  • Capacitar en el manejo de las TIC. 

La intervención que se desarrolla está orientada a garantizar el aprendizaje del idioma, así como potenciar la empleabilidad y la autonomía de las personas atendidas. A su vez, se promueve la igualdad en el mercado de trabajo, la inserción laboral e integración social de nuestros colectivos de atención, así como la sensibilización de los empresarios y entidades orientadas al empleo. 

Si estás interesada o quieres más información puedes escribir a  irene.polo@cear.es o llamar a  963 16 24 77 

Cofinançat per/Cofinanciado por: